Cụ ông Nguyễn Văn Đắt

Thân phụ Chị Ngọc Loan QGNT71


thanhkinhphanuu3.jpg

 

Trang Sinh Hoạt QGNT Mới Nhất

(Xin bấm vào link trên xem trang web Gia Đình QGNT mới)

 

HOME


THÔNG BÁO

Chúng tôi vừa nhận được tin cụ ông Nguyễn Văn Đắt, thân phụ chị Ngọc Loan Q71 vừa qua đời
Xin được chia buồn đến chị Ngọc Loan và tang quyến, cầu xin cho cụ ông sớm được về cơi phúc.
TTTT/QVN

Thành kính chia buồn cùng Gia Đ́nh Chị Ngọc Loan.
Cầu nguyện hương linh Cụ sớm siêu thoát.
NL


Thành Kính Phân Ưu cùng Chị Ngọc Loan và Tang Quyến. Cầu Hương linh Cụ Ông được siêu thoát.
Ng Tri Phương


Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái ṿng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc ǵ c̣n vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN