Bạn Đặng Thị Thúy Liễu (11-A2/Q75)

 

 

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

Thành Kính Phân Ưu 2023

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2021

 Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

Thành Kính Phân Ưu 2011

 Thành Kính Phân Ưu 2009

 Thành Kính Phân Ưu 2008

 

 

Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái vòng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc gì còn vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN

THÔNG BÁO TIN BUỒN


Nhận được tin buồn, ̣bạn Teresa Đặng Thị Thúy Liễu (11-A2/Q75) đã từ trần vào ngày 22 tháng 06 năm 2023, tại Oslo, Na Uy.

Lễ nhập quan lúc 14 giờ 30, ngày 30 tháng 06 năm 2023.

Thánh lễ an táng lúc 09 giờ 30, ngày 05 tháng 07 năm 2023.

Xin đồng cầu nguyện cho linh hồn Teresa Đặng Thị Thúy Liễu sớm được về với Thiên Chúa Nhân Từ.

Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.

BCH-QGNT-2021

 

 

 

 

Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến. Xin Thiên Chúa Toàn Năng Nhân Từ Đón Nhận Linh Hồn Chị Teresa Về Nước Ngài.

GĐ Phạm Văn Oanh


  

 


 

 

h P