THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 2023

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong năm 2023

 

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2021

 Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

Thành Kính Phân Ưu 2011

 Thành Kính Phân Ưu 2009

 Thành Kính Phân Ưu 2008

Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái vòng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc gì còn vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN


Cụ Bà Ngô Thị Linh : Thân mẫu của Chị Trần Thị Lụa Q70 và Trần Thị Tuyết Q74.

Cháu Lê Uyên Thụy : Cháu nội anh Lê Văn Vĩnh Q70

Anh Phạm Quang Tiến : Em trai của Phạm Quang Dũng (Q75)

Cô Trần Thị Kim Oanh : Cựu Giáo Sư QGNT Saigon

Anh Ninh Vi : Cựu Học Sinh QGNT 72

Cụ Bà Hoàng Thị Ngọc : Thân mẫu Nguyễn Thị Thanh Ngà QGNT 75

Cụ Bà NguyenThi Linh: Hiền Thê của Thầỳ Nguyễn Xuân Đạo.

Ông Lăng Văn Sáy : Chú ruột của Bạn Lăng Văn Tùng.

Giáo Sư Huỳnh Hữu Tâm: Cựu Giáo Sư trường Kỹ Thuật QGNT.

Cụ Bà Trương Thị Chi : Thân mẫu của chị Mai Thị Quý QGNT70.

Cụ Ông Lưu Văn Tuấn : Thân phụ anh Lưu Văn Phúc QGNT73.

Cụ Bà Vũ Thị Vân : Thân mẫu chị Đỗ Thị Hoa QGNT71

Anh Trần Anh Vũ : Phu Quân của Bạn Nguyễn Thị Hoa (Hoa Tỷ-Q75)

Cụ Bà Trịnh Thị Nghi : Thân Mẫu của Bạn Nguyễn Hà QGNT72

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa : Cựu Học Sinh QGNT Kỹ Thuật.

Bà Ngô Thị An : Hiền Thê Thầy Phạm Văn Hòa QGNT Kỹ Thuật.

Anh Nguyễn Quang Nghinh : Cựu Học Sinh QGNT73.

Cụ Bà Phạm Thị Bé : Nhạc Mẫu của Bạn Huỳnh Ngọc Sương (Q75).

Bà Mai Thị Vui : Chị của các chị Mai Mừng (Q73-SG), Mai Hoan, Mai Tuyết (Q75-SG)

Bạn Đặng Thị Thúy Liễu : Cựu Học Sinh QGNT (11-A2/Q75)

Cụ Ông Nguyễn Đình Soi : Thân Phụ của Anh Nguyễn Trung Bảo (Q71)

Bạn Phạm Khắc Thiện : Cựu Học Sinh QGNT 75

Ông Lê Văn Ba : Phu Quân của Chị Nguyễn Trương Thị Cúc (Q74).

Cụ Bả Nguyễn Thị Bùi:Thân Mẫu của Bạn Trần Anh Tuấn (10B1- Q75-NT

Cụ Bà Trần Thị Tý: Thân mẫu của Bạn Nguyễn Thị Hạnh (Q75-Cần Thơ)

Cụ Ông Phạm Xuân Trường : Nhạc Phụ của Anh Nguyễn Oanh Tạc (Q72).

Bạn Đào Mạnh Hùng : Cựu Học Sinh QGNT 73

Bà Nguyễn Thị Bích Huê : Cựu Giám Thị Nội Trú Nữ Sinh Trường QGNT SG.

Ông Phạm Quang Minh : Bào huynh của Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành QGNT73

Bạn Huỳnh Thanh Phong : Cựu Học Sinh Q75- Tổng Hợp

Cụ Bà Trương Thị Liễu : Thân mẫu của bạn Trần Thị Mai Tươi (Q75-Nội trú)

Chị Bùi Thị Tuyết Nga : Chị của Bùi Thị Tuyết Phượng (Q75)

Cụ Bà Đặng Thị Trải : Thân mẫu của bạn Vũ Tuyên, Q73

Anh Bùi Thái Hiệp : Cựu Học Sinh QGNT 72

Anh Nguyễn Tấn Điệp : Cựu Học Sinh QGNT 75

Cụ Bà Nguyễn Thị Quỳ : Thân mẫu của bạn Nguyễn văn Hiệp (KT-731)

Anh Châu Văn Danh : Cựu Học Sinh QGNT 73

Ông Nguyễn Phước Ái Huy : Phu Quân của Bạn Nguyễn Thị Kim Liêng (Q Cần Thơ)

Anh Lê Văn Châu : Cựu Học Sinh QGNT 74

Cô Phan Trương Trắc : Cựu Giáo Sư Vạn Vật QGNT Saigon

Cụ Bà Ngô Thị Kim : Thân mẫu của Chị Trần Thị Hồng Oanh (Q74- Nội Trú).

Cô Nguyễn Thị Ngọc Nga : cựu Giáo Sư Trung Học Quốc Gia Nghĩa Tử Saigon

Anh Lưu Văn Hóa : Cựu học sinh Trung Học Quốc Gia Nghĩa Tử 68

Cụ Bà Lỡ Thị Tám :Thân mẫu của anh Phạm Ngọc Nhân QGNT 68

Anh Trần Thanh Tân : Cựu học sinh Trung Học Quốc Gia Nghĩa Tử 71

Anh Trần Văn Anh : Em trai của Bạn Tracy Lưu.

Cụ Bà Trần Thị Vân : Thân Mẫu Bạn Huỳnh Thị Như Mai (Q75-12A3)

   

h P