Bà Mai Thị Vui

Là Chị của các chị Mai Mừng (Q73-SG), Mai Hoan, Mai Tuyết (Q75-SG)

 


 

 

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

Thành Kính Phân Ưu 2023

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2021

 Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

Thành Kính Phân Ưu 2011

 Thành Kính Phân Ưu 2009

 Thành Kính Phân Ưu 2008

 

 

Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái vòng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc gì còn vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Nhận được tin buồn, bào muội của chị Mai Tặng, bào tỷ của các chị Mai Mừng (Q73-SG), Mai Hoan, Mai Tuyết (Q75-SG), bà Rosa Mai Thị Vui đã từ trần vào ngày 20 tháng 06 năm 2023, tại Arlington, Texas, USA, hưởng thọ 73 tuổi.

Xin đồng cầu nguyện cho linh hồn của Rosa Mai Thị Vui sớm được về với Thiên Chúa Nhân Từ.

Thành Kính Phân Ưu cùng chị Mai Tặng, Mai Mừng, Mai Hoan, Mai Tuyết (Q75-SG) và Tang Quyến.

BCH-QGNT-2021

 

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
KH


Chân thành chia buồn cùng Mai Mừng, Mai Hoan, Mai Tuyet va tang quyen. Cau xin Rosa Mai Vui sớm về hưởng nhan thánh chúa.
Bích Yến

 

Thành kính phân ưu với gia đình.
Thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Rosa.

Thân,
DDD

 

Thành Kính Phân Ưu Cùng Bạn Mai Mừng Và Tang Quyến. Xin Thiên Chúa Toàn Năng Nhân Từ Đón Nhận Linh Hồn Chị Rosa Về Nước Ngài.

GĐ Phạm Văn Oanh

 

Thành Kính Phân Ưu cùng các chị Mai Mừng, Mai Hoan, Mai Tuyết. Nguyện cầu cho Linh Hồn Rosa sớm được về nước Thiên Đàng.

GĐ Mai Viết Khánh


Được tin chị Mai Vui của Mai thị Mừng vừa qua đời.
Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình Mai thị Mừng Q73
🙏🏽💜

Kim Khánh

 


 


 

 

 


 

 

 

h P