Cụ Bà Ngô Thị Kim.

Thân mẫu của Chị Trần Thị Hồng Oanh (Q74- Nội Trú).

 

 

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

Thành Kính Phân Ưu 2023

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2021

 Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

Thành Kính Phân Ưu 2011

 Thành Kính Phân Ưu 2009

 Thành Kính Phân Ưu 2008

 

 

Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái vòng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc gì còn vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Thật đau buồn khi báo tin.
Thân mẫu của Chị Trần Thị Hồng Oanh (Q74- Nội Trú).
Cụ Bà Ngô Thị Kim.
Sinh Năm: 1930.
Đã tạ thế vào lúc 07h30 Ngày 17/11/23 vì tuổi già sức yếu!!
Hưởng Thượng Thọ: 94 tuổi.
Kính Mời Quý ACE cùng hiệp lời cầu nguyện hương linh Cụ Bà Ngô Thị Kim thanh thản nơi cõi vĩnh hằng!!
Thành Kính Phân Ưu cùng Chị Trần Thị Hồng Oanh (Q74) và Tang Quyến.
Kính Báo
Ban TTTT QVN (SG)

 

 

Xin chia buồn cùng Hồng Anh và gia đình , Nguyện xin hương linh của bác sớm về cõi Phật
Thành kính phân ưu

Phạm Thúy Nga Q74

 


Thành Kính Phân Ưu cùng chị Trần Thị Hồng Oanh và Tang Quyến. Nguyện Xin Hương Linh Cụ Bà Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.

GĐ Phạm Văn Oanh

 

Nhận được tin buồn, thân mẫu của chị Trần Thị Hồng Oanh (Q74- Nội Trú), Cụ Bà Ngô Thị Kim đã quá vãng vào lúc 07 giờ 30, ngày 17 tháng 11 năm 2023 tại Việt Nam, hưởng thượng thọ 94 tuổi.

Xin cùng hiệp lời cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà Ngô Thị Kim sớm được về Phật Quốc Vãng Sanh Cực Lạc.

Thành Kính Phân Ưu cùng chị Trần Thị Hồng Oanh và Tang Quyến.

BCH-QGNT-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 

h P