Cụ Ông Phêrô Nguyễn Đình Soi

Là Thân Phụ của Anh Nguyễn Trung Bảo (Q71)

 

 

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

Thành Kính Phân Ưu 2023

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2021

 Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

Thành Kính Phân Ưu 2011

 Thành Kính Phân Ưu 2009

 Thành Kính Phân Ưu 2008

 

 

Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái vòng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc gì còn vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN

THÔNG BÁO TIN BUỒN


Thật đau buồn khi báo tin.
Thân Phụ của Anh Nguyễn Trung Bảo (Q71).
Cụ Ông Phêrô Nguyễn Đình Soi.
Sinh Năm: 1930.
Đã được Chúa gọi về lúc 14h00. Ngày 11/07/23.
Hưởng Thượng Thọ: 94 tuổi.
Kính Mời quý ACE cố gắng sắp xếp thời gian cùng đến chia buồn, tiễn đưa Cụ Ông Phêrô Nguyễn Đình Soi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vào lúc 11h00 Ngày 12/07/23.
Cầu nguyện linh hồn Cụ Ông Phêrô sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.
Thành Kính Phân Ưu cùng Anh Trung Bảo và toàn gia quyến.
PS- Địa chỉ tại: 1168/33/1 Đường Trường Sa- P13- Quận Phú Nhuận.

 

Thành kính phân ưu cùng tang quyến.
PhT


Thành kính phân ưu với anh Trung Bảo và gia đình.
Xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn Cụ Phêrô vào hưởng cõi phúc Thiên đàng.
Thân,
DDD

 


Nhận được tin buồn, ̣ thân phụ của anh Nguyễn Trung Bảo (Q71), Cụ ông Phêrô Nguyễn Đình Soi, đã từ trần vào lúc 14 giờ 00, ngày 11 tháng 07 năm 2023, tại Việt Nam, hưởng thượng thọ 94 tuổi.

Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cụ ông Phêrô Nguyễn Đình Soi sớm được về với Thiên Chúa Nhân Từ.

Thành Kính Phân Ưu cùng anh Nguyễn Trung Bảo và tang quyến.

BCH-QGNT-2021

Thành Kính Phân Ưu cùng anh Nguyễn Trung Bảo và gia quyến. Nguyện xin linh hồn Cụ Phêrô sớm được về nước Thiên Đàng.

Mai Viết Khánh 73

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 


 

 

 


 

 

 

h P