Anh Nguyễn Trọng Nghĩa

Cựu Học Sinh Trung Học QGNT Kỹ Thuật

 

 

 

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

Thành Kính Phân Ưu 2023

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2021

 Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

Thành Kính Phân Ưu 2011

 Thành Kính Phân Ưu 2009

 Thành Kính Phân Ưu 2008

 

 

Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái vòng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc gì còn vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN

THÔNG BÁO TIN BUỒN


Thật đau buồn khi báo tin.
Nguyễn Trọng Nghĩa QKT ( SG) đã tạ thế vào lúc 23h40 ngày 26/05/23.
Hưởng Thọ: 67 tuổi.
Kính Mời quý ACE cùng đén thăm viếng và chia buồn Gia đình vào lúc:
08h00 Ngày 28/05/23.
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.
Cầu nguyện hương linh Em Nguyễn Trọng Nghĩa (QKT-SG) sớm siêu thoát.
Ps: Địa chỉ: Ấp Mới, Trung Chánh, Hốc Môn.
Kính Báo
Ban TTTT QVN(SG)

 

 

 

 

Xin chia buồn cùng gia đình thêm một người bạn cùng tuổi cùng trường ra đi , nguyện Xin hương hồn bạn Nguyễn trọng Nghĩa sớm về cõi Vĩnh Hằng
Thành kính phân ưu
Phạm Thúy Nga


Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến. Nguyện Xin Hương Linh Anh Nguyễn Trọng Nghĩa Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.
GĐ Phạm Văn Oanh

 


Nhận được tin buồn, bạn Nguyễn Trọng Nghĩa (QGNT-Kỹ Thuật-SG), đã từ trần vào lúc 23 giờ 40 ngày 26 tháng 05 năm 2023, tại Việt Nam, hưởng thọ 67 tuổi.
Xin đồng cầu nguyện cho hương linh bạn Nguyễn Trọng Nghĩa sớm được về cõi Vãng Sanh Tịnh Độ.
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.
BCH-QGNT-2021

 

Thành Kính Phân Ưu Cùng Tang Quyến. Nguyện Xin Hương Linh Anh Nguyễn Trọng Nghĩa Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.
GĐ Phạm Văn Oanh

 

Thương tiếc bạn Q và xin chia buồn cùng gia đình.
Thân,
DDD

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN
Khánh Hòa

 

 


  

 


 

 

h P