Cụ Bà Phạm Thị Bé

Nhạc mẫu của bạn Huỳnh Ngọc Sương (Q75)


 

 

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

Thành Kính Phân Ưu 2023

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2021

 Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

Thành Kính Phân Ưu 2011

 Thành Kính Phân Ưu 2009

 Thành Kính Phân Ưu 2008

 

 

Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái vòng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc gì còn vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Thật đau buồn khi báo tin.
Nhạc Mẫu của Bạn Huỳnh Ngọc Sương (Q75).
Cụ Bà Phạm Thị Bé
Sinh Năm: 1933.
Đã tạ thế vào lúc 02h20.
Ngày 19/06/23 vì tuổi già sức yếu.
Hưởng Thượng Thọ: 91 tuổi.
Kính Mời quý ACE cùng cầu nguyện hương linh Cụ Bà Phạm Thị Bé vãng sanh cực lạc!
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến.
Kính Báo
Ban TTTT QVN (SG)

 

 


Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Huỳnh Ngọc Sương và Tang Quyến. Nguyện Xin Hương Linh Cụ Bà Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.

GĐ Phạm Văn Oanh

 


Nhận được tin buồn, nhạc mẫu của bạn Huỳnh Ngọc Sương (Q75), Cụ Bà Phạm Thị Bé đã từ trần vào lúc 02 giờ 20, ngày 19 tháng 06 năm 2023, tại Việt Nam, hưởng thượng thọ 91 tuổi.

Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Huỳnh Ngọc Sương và Tang Quyến.

Xin đồng cầu nguyện cho hương linh Cụ Bà Phạm Thị Bé sớm được về cõi Vãng Sanh Tịnh Độ.

BCH-QGNT-2021

 


Thương tiếc Mẹ Q
Xin chia buồn với bạn Huỳnh Ngọc Sương và tang quyến.

Thân,
DDD

 

 

 

 


 

 

 

h P