Ông Trần Anh Vũ.

Phu Quân của Bạn Nguyễn Thị Hoa (Hoa Tỷ-Q75)

 

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

Thành Kính Phân Ưu 2023

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2021

 Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

Thành Kính Phân Ưu 2011

 Thành Kính Phân Ưu 2009

 Thành Kính Phân Ưu 2008

 

 

Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái vòng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc gì còn vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN

THÔNG BÁO TIN BUỒN


Vô cùng thuơng tiếc khi Nhận được tin từ Gia Đình.
Phu Quân của Bạn Nguyễn Thị Hoa (Hoa Tỷ-Q75)
Ông Trần Anh Vũ.
Sinh năm: 1963.
Đã tạ thế vào lúc 22h10.
Ngày 20/04/23.
Hưởng Thọ: 61 tuổi.
Kính mời quý ACE cố gắng sắp xếp thời gian đến viếng tang, chia buồn cùng Tang Quyến.
Vào lúc: 10h00 Ngày 22/04/23 (Thứ 7).
Địa Chỉ: 82/1 Đỗ Tấn Phong, P9, Phú Nhuận.
Cầu nguyện hương linh Ông Trần Anh Vũ sớm về Cõi Niết Bàn.
Thành Kính Phân Ưu cùng Gia Đình.
Kính Báo
Ban TTTT QVN (SG)

 

Thành Kính Phân Ưu Cùng Bạn Nguyễn Thị Hoa Và Tang Quyến. Nguyện Xin Hương Linh Anh Trần Anh Vũ Về Miền Thanh Nhàn Vĩnh Cửu.
GĐ Phạm Văn Oanh

 


Nhận được tin buồn, phu quân của bạn Nguyễn Thị Hoa (Hoa Tỷ-Q75), Ông Trần Anh Vũ, đã tạ thế vào lúc 22 giờ 10, ngày 20 tháng 04 năm 2023, tại Việt Nam. Hưởng thọ 61 tuổi.

Xin đồng cầu nguyện cho hương linh Ông Trần Anh Vũ sớm về või Niết Bàn.

Thành Kính Phân Ưu cùng bạn Nguyễn Thị Hoa và tang quyến.

BCH-QGNT-2021

 

 

 

 

 

 


 


 
 

  


 

 


 

 

h P