Cụ Bà Trần Thị Tý

Thân mẫu của Bạn Nguyễn Thị Hạnh (Q75-Cần Thơ)

 

 

PHÂN ƯU - CHIA BUỒN

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong thời gian vừa qua.

Thành Kính Phân Ưu 2023

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2021

 Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

Thành Kính Phân Ưu 2011

 Thành Kính Phân Ưu 2009

 Thành Kính Phân Ưu 2008

 

 

Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái vòng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc gì còn vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Thật đau buồn khi báo tin.
Thân mẫu của Bạn Nguyễn Thị Hạnh (Q75-Cần Thơ).
Cụ Bà Trần Thị Tý
Sinh năm: 1936
Đã tạ thế vào lúc 15h15 Ngày 31/07/23.
Hưởng thượng thọ: 88 tuổi.
Kính Mời quý ACE cùng hiệp lời cầu nguyện cho linh hương Cụ Bà Trần Thị Tý sớm an nhiên miền tịnh độ!
Thành Kính Phân Ưu cùng Tang Quyến!
Kính Báo
Ban TTTT QVN (SG)

 

 


 


 

 

h P