logoqTrung Học Phổ Thông QGNT
1963-1975178ktTrung Học Kỹ Thuật QGNT
1965-1975
tonghopTrung Học Tổng Hợp QGNT
1972-1975
danangTrung Học QGNT Đà Nẵng
1967-1975
hueTrung Học QGNT Huế
1967-1975
Trung Học QGNT Cần Thơ
1970-1975 Tiểu Học QGNT Biên Hòa
1970-1975

Danh Sách Tham Dự

Số Thứ Tự Tên Khóa Năm Tham Dự Ủng Hộ
  Cha / Mẹ QGNT   Quốc gia-Tiểu Bang

 

  Mẹ Mai Đức Phú 68 1  
  Mẹ Huỳnh K Trung 72 KT 1  
  Mẹ Hoa Lilly Nguyễn 75 1  
  Mẹ Đỗ Mỹ Loan 75 1  
  Mẹ Trần Tường Vân 75 1  
  Mẹ Nguyễn Thị Cẩm Hồng 75 1  
         
  QUÝ VỊ GIÁO-SƯ      
  Thầy Ôn Tấn Lượng     50ĐH
  Thầy Hoàng Xuân Thiệu   2  
  Cô Võ Kim Sơn   1  
  Thầy Nguyễn Lộc Thọ   1 100ĐH
  Thầy Cô Trần Thị Chương   2 Anh Quốc 200ĐH
  Cô Đỗ Thị Phụng   1 200ĐH
  Cô Nguyễn Thị Hòa   1  
  Cô Trương Thế Khôi   1 Colorado 500ĐH
  Thầy Nguyễn Văn Thơm   2 Dallas 100ĐS-100ĐH
  Cô Vũ Viết Dy   1  
  Thầy Vũ Xuân Đào   2  
  Cô Ngô Đức Hải   1 100ĐH
  Thầy Cô Đặng Hưng Thịnh - Đỗ Dương Chi     200ĐH
         
  PHỔ THÔNG      
  Phạm Thanh Đồng 65 3 50ĐH
  Nguyễn Văn Nhữ 65 10  
  Nam Bùi 65 1 100ĐH
  Bích Bùi 65 1  
  Nguyễn Thị Minh Lập 65   50ĐS
  Trần Giai Thoại 65 2 Washinton DC  
         
  Đỗ Duy Dung/Đào 68 2 100ĐH
  Mai ̣Đức Phú/Châu 68 2 100ĐH-100ĐS
  Trần Đình Ninh 68   50ĐH -50ĐS
  Đinh thị Mạc 68 1 100ĐS
  Trần Tú 68 1 Minnesota  
  Đỗ Thái 68 2  
  Anh Tôn 68 1  
  Dương Chí-Bích Phụng 67 - 72 2  
  Đàm Thị Nhị 67 1 Texas  
         
  Hoàng Ngọc Sỹ 69 5  
  Nguyễn Hữu Hùng 69 1  
  Nguyễn Văn Khanh 69 5 Texas  
         
         
  Nguyễn Thị Thu Tâm 70 1  
  Vương Đắc Lực 70 2  
  Phan Nhật Tân 70 1  
  Ngô Đăng Cương 70 2  
  Hoàng Việt Thu 70 1  
  Tăng A Nhì 70 1 Louisiana  
  Trần Kim Dung 70 1  
  Nguyễn Xuân Dũng 70 2  
  Vũ Thị Tâm 70 2 Oregon  
  Trịnh Ngọc Cẩn 70 1  
  Trịnh Kim Thành 70 1 Cincinity  
  Phó Thịnh Trương 70 1  
         
  Nguyễn Thị Bích Nga 71 1 Maryland  
  Phạm Thị Vải 71 1 Colorado  
  Phạm Thị Nhàn   1  
  Phạm Minh Đốc 71 2  
  Đinh Văn Thám 71 1  
  Lê Khánh Hòa 71 2  
  Bùi Thái Lan 71 1  
  Phạm Trần Lân 71 2  
  Nguyễn Trung Thược 71 2  
  Nguyễn Tùng 71 2  
  Nguyễn Hữu Hậu 71 1  
  Lê Văn Nam 71 2  
  Lưu Thị Bích Loan 71 1 Washington  
  Nguyễn Thị Bạch Tuyết 71 1 Minnesota  
  Nguyễn Trung Bảo 71 2  
  Nguyễn Thị Phương 71 1  
         
         
  Đỗ Thị Mơ 72 1  
  Lê Thị Minh Nguyệt 72 1  
  Trương Thị Lệ Hằng 72 1  
  Đinh Thị Thuận Châu 72 1 Anh Quốc 100ĐH - 100ĐS
  Vũ Thiên Kim 72 1  
  Ẩn danh 72   50ĐH - 50ĐS
  Nguyễn Ngọc Quỳnh 72 1 50ĐS
  Nguyễn Trúc Bạch 72 2  
  Nguyễn Oanh Tạc 72 2  
  Ngọc Ánh 72 2 Washington  
         
  Đỗ Kiên Lưu 73 1 Texas  
  Hoàng Thị Quan Thư 73 2 Philadelphia  
  Lưu Văn Phúc 73 2  
  Mai Viết Khánh 73 2  
  Vũ Khắc Thông 73 2  
  Mai thị Mừng 73 2 Texas  
  Lê Ngọc Mai 73 1 Maryland 200ĐH
  Nguyễn Thị Minh Dung 73 1 Pháp Quốc  
  Đỗ Thị Hoa 73 1 Pháp Quốc  
  Lương Thị Điều 73 1 Maryland  
  Ẩn danh 73   100EU-ĐHĐS
         
  Vy Văn Đinh 74 2  
  Trần Thị Kim 74 1  
         
  Đặng Minh Hải 75 1  
  Nguyễn Thị Thanh Trang 75 1  
  Trần Cúc 75 1 50ĐH
  Trần Tài 75 2  
  Như Huỳnh 75 2  
  Kim Hồng 75 2 Oregon  
  Hoa Lily Nguyễn 75 2  
  Võ Ngọc Dung 75 2  
  Dương Thị Thu Huyền 75 2 Nebraska 50ĐH - 50ĐS
  Mai Tuyết 75 2 Texas  
  Đỗ Mỹ Loan 75 1  
  Hoàng Kim Tuệ Khanh 75 1  
  Nguyễn Thị Ngoa 75 1  
  Nguyễn Thị Tuyết Linh 75 1  
  Lâm Thị Kim Nhung 75 2  
  Bùi Thị Kim Tuyến 75 1  
  Đinh Đình Đoàn 75 2  
  Hoàng Thu 75 1 Minnesota  
  Trần Thị Mỹ Hương 75 1  
  Nguyễn Đặng Tuyết 75 1  
  Nguyễn Trang Kiều Hạnh 75 1 Pháp Quốc  
  Tô Thị Huệ 75 1  
  Kim Hải 75 2 Texas  
  Phạm Thanh Nga 75 1 1000ĐH
  Mai Hoan 75 2 Texas  
  Trần Thị̣ Tường Vân 75 2  
  Nguyễn Thị Trang Đài 75 1  
  Lê Ngọc Phúc 75 2 Texas  
  Vũ Xuân Nga 75 1  
  Trần Thị Kim 75 1  
         
  KỸ THUẬT      
  Nguyễn Xuân Hải 74KT 2 100ĐH
  Huỳnh Khương Trung 72KT 1  
  Phạm Khắc Phụng 75KT 2  
  Ngô Giang 75KT 2  
  Phạm Khắc Anh 75KT 2  
  Nguyễn Tiến Dũng 75KT 2 Canada  
  Nguyễn Vũ Hùng 75KT 1  
         
  TỔNG HỢP      
  Nguyễn Quốc Bảo 75TH 2  
  Võ Minh Phượng 75TH 1 50ĐS - 50ĐH
         
         
         
         
  THÂN HỮU QGNT      
         
         

 

Cập nhật danh sách mạnh thuờng quân ủng hộ:

- Thầy Cô Đặng Hưng Thịnh - Đỗ Dương Chi ủng hộ $200.00 cho ngày Hội Ngộ
- Chị Nam Bùi 65 ủng hộ $100.00 cho ngày Hội Ngộ
- Chị Nguyễn Thị Minh Lập 65 ủng hộ $50.00 cho Đặc San

-- Chị Minh Trang (Lisa Cao), ủng hộ ĐS $50 và ủng hộ đại hội $50 mỹ kim
- 1Q.73 ẩn danh, ủng hộ gd Q $600.00 EU, chia ra như sau:
*Qũy khuyến học 300 e .
*Ủng hộ ĐH 2017 : 50e + 50e đặc san .
*Dành cho Q.VN 200 e khi cần thiết ( TATC, TT TT )
- Chị Lê Ngọc Mai 73 ủng hộ $200.00 cho ngày Hội Ngộ
- Võ Thị Minh Phượng TH: Đặc San $50.00 và Hội Ngộ $50.00
- Phạm Thanh Nga 75 $1,000.00
- Ngọc Ánh, Minh Nguyệt, Mơ Đỗ 72 ủng hộ các vòng hoa cho Mẹ
- Dương Thị Thu Huyền 75 Đặc San $50.00 và Hội Ngộ $50.00
- Phạm Thanh Đồng 65 ủng hộ Hội Ngộ $50.00
- Cô và thầy Chương, Anh Quốc, giúp ngày Hội Ngộ $200.00 mỹ kim
- Thầy Cô Nguyễn Văn Thơm giúp Đặc San $100.00 và Hội Ngộ $100.00
- Cô Trương Thế Khôi ủng hộ $500.00 cho ngày Hội Ngộ
- Cô Đỗ Thị Phụng ủng hộ $200.00 cho ngày Hội Ngộ
- Cô Ngô Đức Hải giúp ngày Hội Ngộ $100.00
- Anh Nguyễn Ngọc Quỳnh, Q72, ủng hộ $50.00 cho Đặc San
- Thân Hữu ẩn danh ủng hộ $1,000.00 cho ngày Hội Ngộ
- Thầy Nguyễn Lộc Thọ ủng hộ $100.00 cho Hội Ngộ và Đặc San
- Chị Cúc Trần, Q75, $200 cho quảng cáo Đặc San, và $50 ủng hội Đại Hội
- Chị Sương Nguyễn giao thêm $1000 cho quảng cáo Đặc San
- 1 Q72 ủng hộ $50.00 cho Ngày Hội Ngộ và $50.00 cho Đặc San
- Chị Mạc Đinh, Q68, ủng hộ Đặc San Q. $100.00
- Anh Trần Đình Ninh, Q68, ủng hộ $100.00 cho Hội Ngộ và Đặc San
- C. Đinh Thị Thuận Châu, Q72, ủng hộ $100 cho ĐH & $100 cho Đặc san
- Ac Nguyễn Xuân Hải, Q. KT 74, ủng hộ $100.00 cho ngày Hội Ngộ
- Thầy Ông Tấn Lượng: Ủng hộ Ngày Hội Ngộ $50.00 Mỹ Kim
- AC. Đỗ Duy Dung, Q68, và Đoàn t. Đào, Q71, ủng hộ $100.00 cho ngày Hội Ngộ
- AC. Mai Đức Phú, Q68, và Trần N. Minh Châu, Q70, ủng hộ $100.00 cho ngày Hội Ngộ và $100.00 cho Đặc San
- Ace ơi, xin sớm ghi danh tham dự.
- Thân mến,
- BTT

 

 

Ghi Danh Tham Dự

Lệ phí tham dự Đại Hội: 100 USD

Xin ghi danh qua qua diễn đàn gdqgnt hoặc qua email sau đây:
erma952@yahoo.com

Trên chi phiếu gửi cho ĐH 2017 xin đề tên: (Pay to the order of ) Kim Vu và gởi về địa chỉ:

Kim Vu
2557 Marchese Way
Santa Clara, CA. 95051

Hoặc chuyển vào tài khoản:
Tên người nhận: Kim Vu
Checking (Bank of America)
Routing number: 121000358
Account number: 3250 8573 9149

Ghi chú: Nếu chuyển tài khoản từ trương mục các nhà băng khác, có thể sẽ bị tính thêm cước phí. Còn chuyển từ Bank Of America thì có thể không có cước phí.


 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp bài vở cho Đặc San Mẹ 2017

Kính t̉hưa quý thầy cô,
Thân gửi quý anh chị QGNT,

Như thông báo về đại hội QGNT 2017 của Ban Tổ Chức, Ban Biên Tập Đặc san Mẹ bắt đầu nhận bài vở cho đặc san Mẹ từ nay đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2017.

Chủ đề năm nay là "Mẹ"; BBT hy vọng sẽ đón nhận thật nhiều bài vở về chủ đề bất tử này cũng như các bài văn thơ về trường lớp bè bạn. Các bài về văn nghệ giải trí, tìm hiểu v.v... cũng được hoan nghênh hết mình.

Đại hội năm nay cũng đánh dấu lần Hội Ngộ của VGDQGNT lần thứ 10. (92, 93, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017...) Mong mỏi nhờ sự sốt sắng tham gia, giúp đỡ của quý thầy cô, quý anh chị; chúng ta sẽ có được một đặc san Mẹ đẹp về hình thức, phong phú về nội dung.

Bài vở xin gởi về địa chỉ email: bbtme2017@yahoo.com
Hạn chót nhận bài: 31/5/2017

Chân thành cám ơn và kính chúc quý thầy cô và quý anh chị thân tâm an lạc.

Ban Biên Tập
Đặc san "Mẹ" 2017