logoqTrung Học Phổ Thông QGNT
1963-1975178ktTrung Học Kỹ Thuật QGNT
1965-1975
tonghopTrung Học Tổng Hợp QGNT
1972-1975
danangTrung Học QGNT Đà Nẵng
1967-1975
hueTrung Học QGNT Huế
1967-1975
Trung Học QGNT Cần Thơ
1970-1975 Tiểu Học QGNT Biên Hòa
1970-1975

 

Danh Sách Tham Dự

Số Thứ Tự Tên Khóa Năm Tham Dự Ủng Hộ
  Cha / Mẹ QGNT   Quốc gia-Tiểu Bang

 

  Mẹ Huỳnh K Trung 72 KT 1  
  Mẹ Hoa Lilly Nguyễn 75 1  
  Mẹ Đỗ Mỹ Loan 75 1  
  Mẹ Trần Tường Vân 75 1  
  Mẹ Nguyễn Thị Cẩm Hồng 75 1  
  Mẹ Nguyễn Xuân Dũng - Mai Liên 71-73 1  
  Cha Mẹ Phạm Thanh Nga 75 2  
  Mẹ của Lê Tấn Hòa QGNT Đà Nẵng 1  
         
  QUÝ VỊ GIÁO-SƯ      
  Thầy Ôn Tấn Lượng     50ĐH
  Thầy Hoàng Xuân Thiệu   2 200ĐH
  Cô Võ Kim Sơn   1 100ĐH
  Thầy Nguyễn Lộc Thọ   1 100ĐH
  Thầy Cô Trần Thị Chương   2 Anh Quốc 200ĐH
  Cô Đỗ Thị Phụng   1 Texas 200ĐH
  Cô Nguyễn Thị Hòa   1 200ĐH
  Cô Trương Thế Khôi     500ĐH
  Thầy Nguyễn Văn Thơm   2 Dallas 100ĐS-100ĐH
  Thầy Nguyễn Văn Sâm   2 100ĐH
  Thầy Vũ Xuân Đào   2 100ĐH
  Cô Ngô Đức Hải   1 100ĐH
  Thầy Cô Đặng Hưng Thịnh - Đỗ Dương Chi     200ĐH
  Cô Lê Thị Hoà   1 Úc Đại Lợi 200ĐH
  Cô Trần Mạnh Quang   1 100ĐH
  Thầy Phạm Trọng Phu   1 100 ĐH
  Cô Đố Thị Lĩnh   2 Chicago 200ĐH
  Cô Hồ Thị Ngọc Nữ   2 Maryland 200ĐH
  Cô Phạm Thị Bảo Ngọc   3 200ĐH
  Thầy Phan Văn Cự   2 100ĐH
  Thầy Lê Quốc Tấn   2 200ĐH
  Cô Hoàng Mai Dung     100ĐH
  Cô Lê Thị Công An     100ĐH
  Thầy Phan Quế QGNT Huế 2 100ĐH
  Cô Nguyễn Thị Thu Hoài   1 Florida 50ĐH - 50ĐS
  Thầy Nguyễn Hàn Tý   3  
  Cô Vũ Ngọc Vĩnh     100ĐH
  Cô Trần Thị Liêm     200ĐH
         
         
  PHỔ THÔNG      
  Phạm Thanh Đồng 65 3 50ĐH
  Nguyễn Văn Nhữ 65 10 (8 TH)  
  Nam Bùi 65 1 100ĐH
  Bích Bùi 65 1  
  Nguyễn Thị Minh Lập 65   50ĐS
  Trần Giai Thoại 65 2 Washington DC  
  Phu quân chị Kim Chi 65 1  
         
  Cao Mạnh Cương 67 2  
         
  Đỗ Duy Dung/Đào 68 2 100ĐH
  Mai ̣Đức Phú/Châu 68 2 100ĐH-100ĐS
  Trần Đình Ninh 68   50ĐH -50ĐS
  Đinh thị Mạc 68 1 100ĐS
  Trần Tú 68 1 Minnesota  
  Đỗ Thái 68 2 50ĐS
  Phan Tôn 68 1  
  Dương Chí-Bích Phụng 67 - 72 2  
  Đàm Thị Nhị 67 1  
         
  Hoàng Ngọc Sỹ 69 3 (1 TH)  
  Nguyễn Hữu Hùng 69 1  
  Nguyễn Văn Khanh 69 5 Texas  
         
         
  Nguyễn Thị Thu Tâm 70 10 (9 TH)  
  Vương Đắc Lực 70 2  
  Phan Nhật Tân 70 1  
  Ngô Đăng Cương 70 1  
  Hoàng Việt Thu 70 1  
  Tăng A Nhì 70 1 Louisiana  
  Trần Thị Kim Dung 70 1 500ĐH
  Nguyễn Xuân Dũng 70 2  
  Trịnh Ngọc Cẩn 70 1  
  Trịnh Kim Thành 70 1 Cincinity  
  Phó Thịnh Trương 70 1  
  Nguyễn Hữu Hội 70 2  
  Nguyễn Thị Nhiên 70 2  
  Nguyễn Tuấn Khanh 70 1  
  Phạm Thị Thôn 70 1  
  Nguyễn Đoàn Hùng 70 1  
         
  Nguyễn Thị Bích Nga 71 1 Maryland  
  Phạm Thị Vải 71 1 Colorado  
  Phạm Thị Nhàn 71 1  
  Phạm Minh Đốc 71 2  
  Đinh Văn Thám 71 1  
  Lê Khánh Hòa 71 2  
  Bùi Thái Lan 71 1  
  Phạm Trần Lân 71 2  
  Nguyễn Trung Thược 71 2  
  Nguyễn Hữu Hậu 71 1  
  Lê Văn Nam 71 2  
  Lưu Thị Bích Loan 71 1 Washington  
  Nguyễn Trung Bảo 71 2  
  Nguyễn Tùng 71 1  
  Nguyễn Thị Phương 71 1  
  Nguyễn Bá Đạt 71 2  
  Phan Sỹ Tuấn 71 3 Washington DC  
  Lê Thị Ngọc Hương 71 2 Washington  
  Đinh Thị Thuận Châu 71 1 Anh Quốc 100ĐH - 100ĐS
  Vũ Thiên Kim 71 2  
  Đàm Hữu Cảnh ? 1  
  Đinh Văn Bình 71 1  
  Đặng Thị Bích Ngọc 71 1  
         
  Đỗ Thị Mơ 72 1  
  Lê Thị Minh Nguyệt 72 1  
  Trương Thị Lệ Hằng 72 1  
  Ẩn danh 72   50ĐH - 50ĐS
  Nguyễn Ngọc Quỳnh 72 1 50ĐS
  Nguyễn Trúc Bạch 72 2  
  Nguyễn Oanh Tạc 72 2  
  Nguyễn Ngọc Ánh 72 3 Washington  
  Đoàn Thị Bạch Hoa 72 1  
  Chị 72 1  
  Phạm Hữu Thừa 72 2  
  Trần Thanh Thủy 72   50ĐH - 50ĐS
  Bùi Thị Hà 72 France 111.83ĐH
         
  Hoàng Thị Quan Thư 73 2 Philadelphia 40ĐH
  Lưu Văn Phúc 73 3 (1 TH)  
  Mai Viết Khánh 73 2  
  Vũ Khắc Thông 73 2  
  Lê Ngọc Mai 73 1 Maryland 200ĐH
  Nguyễn Thị Minh Dung 73 2 Pháp Quốc  
  Đỗ Thị Hoa 73 1 Pháp Quốc  
  Lương Thị Điều 73 1 Maryland  
  Nguyễn Thị Kim Khánh 73 1  
  Nguyễn Thị Mai Liên 73 2  
  Trịnh Hoài Nam 73 7 (5 TH)  
  Nguyễn Thị Huyền Nga 73 1 Florida  
  David Nguyễn 73 2  
  Phạm Đình Chiến 73 1  
  Đỗ Mỹ Vân 73 1  
         
  Vy Văn Đinh 74 2  
  Hồng Oanh 74 1  
  Huỳnh Khương Nghĩa 74 2  
  Anh 74 2  
  Nguyễn Nam Phương 74 1  
  Trịnh Kim Ngân 74 1 Gia Nã Đại  
  Thanh Trung Chánh 74 1  
  Trịnh Trung 74 3 Đức Quốc  
         
  Đặng Minh Hải 75 1  
  Nguyễn Thị Thanh Trang 75 2 (1 TH)  
  Trần Cúc 75 1 50ĐH
  Trần Tài 75 2  
  Như Huỳnh 75 7 (5 TH)  
         
  Hoa Lily Nguyễn 75 2  
  Võ Ngọc Dung 75 2  
  Dương Thị Thu Huyền 75 2 Nebraska 50ĐH - 50ĐS
  Đỗ Mỹ Loan 75 1  
  Hoàng Kim Tuệ Khanh 75 1  
  Nguyễn Thị Ngoa 75 1  
  Nguyễn Thị Tuyết Linh 75 1  
  Lâm Thị Kim Nhung 75 2  
  Bùi Thị Kim Tuyến 75 2  
  Đinh Đình Đoàn 75 2  
  Hoàng Thu 75 1 Minnesota  
  Trần Thị Mỹ Hương 75 1  
  Nguyễn Đặng Tuyết 75 1  
  Nguyễn Trang Kiều Hạnh 75 1 Pháp Quốc  
  Tô Thị Huệ 75 1  
  Phạm Thanh Nga 75 3 (2 TH) 1000ĐH
  Mai Tuyết 75 2 Texas  
  Trần Thị̣ Tường Vân 75 2 50ĐH 50ĐS
  Nguyễn Thị Trang Đài 75 1  
  Lê Ngọc Phúc 75 2 Texas  
  Vũ Xuân Nga 75 1  
  Trần Thị Kim 75 1  
  Thiều Khuê 75 2  
  Trần Thị Thu Hương 75 2  
  Nguyễn Thị Quyên 75 2 Ohio  
  Đan Ngọc Lợi 75 1 North Carolina 100 ĐH
  Biện Thị Ánh 75 3 50ĐH 50ĐS
  Lê Văn Chính 75 1  
  Lê Anh Vũ 75 1  
  Đỗ Thị Nguyệt Nga 75 1 400QGNT
  Nguyễn Văn Trung 75 1  
  Nguyễn Thị Minh Tuyết 75 1  
  Chị 75 1  
  Phan Diệu Hỷ 75 1  
  Phan Diệu Minh 75 1  
  Pham Thanh Thúy 75 2  
         
         
  KỸ THUẬT      
  Nguyễn Xuân Hải 74KT 6 (4 TH) 100ĐH
  Huỳnh Khương Trung 72KT 1  
  Phạm Khắc Phụng 75KT 2  
  Ngô Giang 75KT 2  
  Phạm Khắc Anh 75KT 2  
  Nguyễn Tiến Dũng 75KT 2 Canada  
  Nguyễn Vũ Hùng 75KT 1  
  Tạ Trung Đức 75KT 2 Texas  
  Huỳnh Khương Hiếu 75KT 2  
  Phạm Văn Hát 75KT 2 Canada 200ĐH
  Phạm Minh Hung 75KT 1  
         
  TỔNG HỢP      
  Nguyễn Quốc Bảo 75TH 2  
  Võ Minh Phượng 75TH 4 (2 TH) 50ĐS - 50ĐH
  Bích Liên 75TH 1 Maryland  
  Nguyễn Thị Thanh Tuyền 75TH 1  
  Huỳnh Minh Trí 75TH 2  
  Nguyễn Thị Thanh Hà 75TH 1  
  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 75TH 1  
         
  QGNT ĐÀ NẴNG      
  Lê Tấn Hòa QĐN   100ĐH
  Trần Thị Ngọc Ánh QĐN-75 2 Oregon 300ĐH
  Ngô Thị Quy Anh QĐN 1  
  Anh Chị QĐN 2 Oregon  
         
  QGNT HUẾ      
  Nguyễn Thị Quý QH 2  
  Nguyễn Đăng Mỹ QH 2  
         
  THÂN HỮU QGNT      
  Ẩn Danh     1000ĐH
  Thân Hữu chị Thái Hà     1500ĐH
  Nguyễn Sương   10  
  Hoàng Diên Chi Ái nữ Thầy Thiệu 3 300ĐH

 

 

Ghi Danh Tham Dự

Lệ phí tham dự Đại Hội: 100 USD

Xin ghi danh qua qua diễn đàn gdqgnt hoặc qua email sau đây:
erma952@yahoo.com

Trên chi phiếu gửi cho ĐH 2017 xin đề tên: (Pay to the order of ) Kim Vu và gởi về địa chỉ:

Kim Vu
2557 Marchese Way
Santa Clara, CA. 95051

Hoặc chuyển vào tài khoản:
Tên người nhận: Kim Vu
Checking (Bank of America)
Routing number: 121000358
Account number: 3250 8573 9149

Ghi chú: Nếu chuyển tài khoản từ trương mục các nhà băng khác, có thể sẽ bị tính thêm cước phí. Còn chuyển từ Bank Of America thì có thể không có cước phí.


 

 

 

 

 

 

 

 

Đóng góp bài vở cho Đặc San Mẹ 2017

Kính t̉hưa quý thầy cô,
Thân gửi quý anh chị QGNT,

Như thông báo về đại hội QGNT 2017 của Ban Tổ Chức, Ban Biên Tập Đặc san Mẹ bắt đầu nhận bài vở cho đặc san Mẹ từ nay đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2017.

Chủ đề năm nay là "Mẹ"; BBT hy vọng sẽ đón nhận thật nhiều bài vở về chủ đề bất tử này cũng như các bài văn thơ về trường lớp bè bạn. Các bài về văn nghệ giải trí, tìm hiểu v.v... cũng được hoan nghênh hết mình.

Đại hội năm nay cũng đánh dấu lần Hội Ngộ của VGDQGNT lần thứ 10. (92, 93, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017...) Mong mỏi nhờ sự sốt sắng tham gia, giúp đỡ của quý thầy cô, quý anh chị; chúng ta sẽ có được một đặc san Mẹ đẹp về hình thức, phong phú về nội dung.

Bài vở xin gởi về địa chỉ email: bbtme2017@yahoo.com
Hạn chót nhận bài: 31/5/2017

Chân thành cám ơn và kính chúc quý thầy cô và quý anh chị thân tâm an lạc.

Ban Biên Tập
Đặc san "Mẹ" 2017