logoqTrung Học Phổ Thông QGNT
1963-1975178ktTrung Học Kỹ Thuật QGNT
1965-1975
tonghopTrung Học Tổng Hợp QGNT
1972-1975
danangTrung Học QGNT Đà Nẵng
1967-1975
hueTrung Học QGNT Huế
1967-1975
Trung Học QGNT Cần Thơ
1970-1975 Tiểu Học QGNT Biên Hòa
1970-1975

Các Chương Trình Du Ngoạn

Sẽ cập nhật khi có thông tin về các chuyến du ngoạn.

 

Anh chị em QGNT du ngoạn San Francisco năm 2013

 

Phái đoàn QGNT du ngoạn Lake Tahoe năm 2013

Cựu nữ sinh QGNT du ngoạn Lake Tahoe California nhân Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Thành Lập QGNT Việt Nam 7/2013

 

 

 

 

 

 

vegastour

 

Grand Canyon