logoqTrung Học Phổ Thông QGNT
1963-1975178ktTrung Học Kỹ Thuật QGNT
1965-1973
tonghopTrung Học Tổng Hợp QGNT
1972-1975
danangTrung Học QGNT Đà Nẵng
1967-1975
hueTrung Học QGNT Huế
1967-1975

Chương Trình Văn Nghệ Đại Hội 2019

Xin quý anh chị ghi tên cho các tiết mục văn nghệ theo chủ đề trong ngày ĐH với
Anh Phó Thịnh Việt qua email: vietpho1@yahoo.com

 

Bấm PLAY nghe Hiệu Đoàn Ca Quốc Gia Nghĩa Tử

 

 

 

 

 


Ban Hợp Ca QGNT Bắc Califonia tại Đại Hội QGNT 2017.