THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 2024

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn có người thân đã ra đi trong năm 2024

 

Thành Kính Phân Ưu 2023

Thành Kính Phân Ưu 2022

Thành Kính Phân Ưu 2021

 Thành Kính Phân Ưu 2020

Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

Thành Kính Phân Ưu 2011

 Thành Kính Phân Ưu 2009

 Thành Kính Phân Ưu 2008

Sống gởi ... thác về ...

Một người ... lại một người ..
Như từng chiếc lá rơi
Ơi cái vòng sinh tử ...
Nắng Hạ tắt cuối trời

Sống ... chắc gì còn vui
Chết ... rũ sạch nợ đời
Hai con mắt nhắm lại 
Đôi cánh tay buông xuôi ...

Nguyện cho người nằm xuống
Về đến chốn thảnh thơi
Cầu cho người ở lại
Đặng an lành trọn đời ...

TN


Anh Đinh Thế Hùng : Quốc Gia Nghĩa Tử 74

Anh Nguyễn Hoàng : Quốc Gia Nghĩa Tử 73

Anh Nguyễn Hoàng Quân : Quốc Gia Nghĩa Tử 71

Cô Ngụy Muội : Giám Thị Nội Trú Quốc Gia Nghĩa Tử Saigon

Chị Tô Ánh Tuyết : Quốc Gia Nghĩa Tử 68

Anh Lê Quang Dũng : Quốc Gia Nghĩa Tử 75

Anh Trần Di Nhi : Phu Quân của Chị Lê Ngọc Mai QGNT73

Cụ Bà Trịnh Cường : Thân Mẫu của Chị Trịnh Thị Hoàng Thu QGNT75

Cụ Bà Phạm Thị Cúc : Thân Mẫu của Anh Quang Chiêu (Q74)

   

h P