Gia Đình Quốc Gia Nghĩa Tử chân thành ghi ơn các nhà bảo trợ cho các Đặc San, Kỷ Yếu Quốc Gia Nghĩa Tử trong các năm vừa qua.

Rất mong quý anh chị em QGNT cũng như quý vị độc giả sốt sắng ủng hộ các dịch vụ của các cơ sở bảo trợ này.