In Memoriam - Tưởng Niệm

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn

với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn

có người thân đã ra đi trong năm 2018

 

thanhkinhphanuu3.jpg

 

Cụ Bà Đỗ Thị Vân

Cụ Bà Trần Thị Tho

Chị Trần Thị Hoàng Oanh

Chị Trần Thị Chè Q65

Cụ Bà Nguyễn Thị Cúc

Cụ Bà Phạm Thị Tuất

Cụ Bà Bùi Thị Nhung

Cụ Bà Nguyễn Thị Thu Vân

Cụ Bà Nguyễn Thị Sở

Anh Nguyễn Việt Cường Q75

Cụ Bà Châu Thị Năm

Cụ Bà Nguyễn Thị Kim Dung

Cụ Bà Từ Hồng Ngọc

Cụ Bà Bùi Thị Cậy

Cụ Bà Nguyễn Thị Năm

Cụ Bà Võ Thị Quan

Cụ Ông Nguyễn Văn Trọng

Anh Vũ Ngọc Thiết

Chị Nguyễn Ngọc Yến QGNT71

Cụ Bà Nguyễn Thị Ba

Cụ Bà Nguyễn Thị Cam

Anh Nguyễn Trung Thược QGNT71

Anh Vũ Quốc Tuấn QGNT71

Anh Henry Thanh Nguyễn

Anh Hoàng Xuân Tiến QGNT71

Anh Phạm Quang Ân

Cụ Bà Phan Thị Sáng

Cô Giám Thị Trần Thị Phùng

Đỗ Đình Bảng QGNT71

Chị Đinh Thị Tha

Cụ Bà Lương Thị Thanh

 

Thành Kính Phân Ưu 2017

Thành Kính Phân Ưu 2016

Thành Kính Phân Ưu 2015

Thành Kính Phân Ưu 2014

Thành Kính Phân Ưu 2013

Thành Kính Phân Ưu 2012

Tương Thân Tương Trợ

 

 TIN SINH HOẠT

Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2017

Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2016

Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2015

 Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2014

 Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2013

Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2012

Ban Chấp Hành GĐQGNT 12-14

Lễ Ra Mắt BCH GĐQGNT 12-14

Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2011

Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2010

Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2010B

Thăm Thầy Cô QGNT Tổng Hợp

 

VĂN NGHỆ - THƠ VĂN

Văn Nghệ: Vài bài nhạc Spanish Xưa

 Trang Nhạc GĐQGNT - Nhạc Chủ Đề

 Trang Văn Nghệ - Show Ca Nhạc

 Những Vần Thơ Cho Trường

 Trang Nhớ Ơn Thầy Cô

 Trang Văn Thơ GĐQGNT

 Trang Văn Thơ 2014

 

Cung Chúc Tân Xuân

Chúc Mừng Giáng Sinh

Tết Trung Thu

Trang Tháng Tư

Nhiếp Ảnh - Du Lịch

Nữ Công Gia Chánh