TIN SINH HOẠT

 Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2020

Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2019

 Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2018

 Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2017

 Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2016

 Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2015

 Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2014

 Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2013

Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2012

Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2011

Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2010

Trang Sinh Hoạt GĐQGNT 2010B

Thăm Thầy Cô QGNT Tổng Hợp

 

VĂN NGHỆ - THƠ VĂN

 Trang Nhạc QGNT - Nhạc Chủ Đề

 Trang Văn Nghệ - Show Ca Nhạc

 Trang Văn Thơ GĐQGNT

 Cung Chúc Tân Xuân

Chúc Mừng Giáng Sinh

Trang Mùa Thu

Trang Tháng Tư

Nhiếp Ảnh - Du Lịch

Trang Hình Ảnh Trước 75

 

   In Memoriam - Tưởng Niệm

thanhkinhphanuu3.jpg

Gia Đình QGNT Thành Kính Chia Buồn

với các gia đình Thầy Cô và Đồng Môn

có người thân đã ra đi trong thời gian qua.

 

Chị Tống Thị Yến QGNT65

Cụ Ông Nguyễn Văn Ngữ

Anh Ngô Kiệt

Cụ Bà Lê Thị Ninh

Cụ Bà Ôn Thị Chính

Anh Đỗ Hải

Cụ Bà Nguyễn Thị Rụt

Cụ Bà Nguyễn Ngọc Tiêu

Thầy Nguyễn Tất Đạt

Cụ Bà Hoàng Thị Mi

Cụ Bà Vũ Thị Hiên

Thầy Đặng Văn Lâu

Cụ Bà Hoàng Thị Chè

Cụ Bà Trần Thị Tý

Anh Nguyễn Đình Hương QGNT

Cụ Ông Nguyễn Văn Ngọt

Anh Nguyễn Văn Mười 75

Cụ Bà Phạm Thị Hiệp

Cụ Bà Trương Sĩ Thêm

Cụ Bà Vũ Thị Túi

Cụ Bà Nguyễn Thị Màu

Cụ Bà Lê Thị Hai

Anh Hồ Thu KT

Cụ Ông Vũ Đình Hợi

Cụ Bà Vũ Thị Sáng

Cụ Bà Nguyễn Thị Tự

Cụ Bà Đặng Thị Khuyên

Anh Mai V Thiệp 65

Cụ Bà Nguyễn Thị Quan

Cụ Bà Lê Thị Đãi

Cháu Vũ Thanh Trâm

Cụ Ông Nguyễn Văn Đắt

Phu quân Kim Trang 75

Anh Đỗ Văn Thắng 73

Cụ Ông Vũ Quốc Bảo

Thầy Trần Đình Thành

Cụ Bà Ngô Đặng Chinh

Cụ Bà Trần Thị Liên

Chị Lưu Bích Phụng 72

Chị Lương Tuyết Sương 72

Cụ Ông Nguyễn Phương Minh

Cô Đặng Thị Thanh Long

Trần Văn Hổ 73

 

Thành Kính Phân Ưu 2020

Trang Phân Ưu-Kỹ Thuật

 Thành Kính Phân Ưu 2019

 Thành Kính Phân Ưu 2018

 Thành Kính Phân Ưu 2017

 Thành Kính Phân Ưu 2016

 Thành Kính Phân Ưu 2015

 Thành Kính Phân Ưu 2014

 Thành Kính Phân Ưu 2013

 Thành Kính Phân Ưu 2012

  Tương Thân Tương Trợ